Μπορώ να αξιοποιήσω πραγματικά την πελατειακή μου βάση;


H terrainnova.gr μπορεί να δημιουργήσει τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας συγκεκριμένα για εσάς και τους πελάτες σας. Έτσι γνωρίζετε αναλυτικά τη γνώμη τους για τις δραστηριότητές σας και να την αξιοποιείτε. Επιπλέον, προβλήματα και προκλήσεις που προκύπτουν μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και από την ίδια την κοινότητα.