Για το ηλεκ. εμπόριο το 2013 ούτε τα social media, ούτε το email, ουτε οι διαφημίσεις έφεραν πελάτες όπως η αναζήτηση στο Google… http://shar.es/9ujJ9