Το Facebook κ το Twitter ισότιμα στα shares που κάνουν οι users στην Ευρώπη – αν κ σύντομα το Facebook θα πέσει κι άλλο λόγω των τελευταίων αλλαγών του http://www.postplanner.com/social-sharing-on-facebook-dropping-focus-on-pinterest-now/