Το 0.5% του περιεχομένου φέρνει το 50% των επισκεπτών ή το 200ο post θα διπλασιάσει την κίνηση της σελίδας σας… http://webbiquity.com/social-media-marketing/30-remarkable-content-marketing-facts-and-statistics-for-2013-and-2014/