Αυτήν τη Κυριακή θα είμαι στο http://2013.industrydisruptors.org όπου θα συμπαρουσιάσω ένα workshop με το megaventory.com – όσοι πιστοί…