Λέξεις που αν υπάρχουν στο subject ενός email αυτό είναι πιο πιθανό να ανοιχτεί από τον αποδέκτη του http://www.marketingcharts.com/wp/online/email-subject-lines-personalization-linked-to-higher-open-rates-38149/