Αν αφήνουμε σχόλιο, όνομα και σελίδα σε blog πρέπει να χρησιμοποιούμε σαν όνομα κάτι (που να μοιάζει με) πραγματικό (!) – αλλιώς μπορεί να βλάψουμε την κατάταξη της σελίδας… http://shar.es/8wBIs