Καλή ερώτηση στο Quora για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα #eshop http://shar.es/8Yph4