Πώς να ΜΗΝ τρέξετε διαγωνισμό στη σελίδα σας στο Facebook… (ναι, το Facebook έχει κανόνες) http://www.postplanner.com/warning-3-timeline-contests-that-break-facebook-rules/