Πόσο καιρό μέχρι την πρώτη σελίδα;

Σύντομη απάνηση: 3-6 μήνες. Ναι, μήνες. Ολόκληρη απάντηση: http://www.techwyse.com/blog/search-engine-optimization/how-long-does-it-take-a-website-to-rank-on-google/