Παραδείγματα λαθών στο σχεδιασμό ενός homepage

(ή γιατί δεν μετατρέπονται οι επισκέπτες σε πελάτες ή έστω ενδιαφερόμενους)