Εικόνες στα social media

Οι εικόνες εντυπώνονται – και δεν είναι κ τόσο δύσκολο να είναι εντυπωσιακές. Όπως όλα στο web πλέον απλά χρειάζεται το σωστό εργαλείο (κ η διάθεση να το ανοίξεις) http://www.socialmediaexaminer.com/create-sharable-social-media-images/