Αντί Likes

Τώρα που τα Likes δεν αποτελούν αυτοσκοπό (πότε ίσχυε αυτό άλλωστε;) πως χρησιμοποιεί το Facebook μια εταιρεία; http://shar.es/1aP4TZ