Άλλα Έργα

0

upass.gr

Ένα φροντιστήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μας προσέγγισε κατά τα πρώτα βήματα του προκειμένου να υλοποιήσουμε τη βασική διαδικτυακή παρουσία του. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης δουλειάς ήταν στην ανάγκη δημιουργίας όχι απλά μιας πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου αλλά επιπλέον σε μια σελίδα με πολλούς χρήστες όπου ο καθένας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της και μόνο. Μάλιστα, η διαδικτυακή παρουσία στόχευε συγκεκριμένα στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. Επιπλέον, έπρεπε να υπάρχει διαχείριση τόσο της παρεχόμενης διδακτέας ύλης – με τρόπο που να συμβαδίζει με τα μαθήματα που παρακολουθούν και μόνο αυτά αλλά και τη διαχείριση των ζωντανών διαλέξεων – μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

Η πλατφόρμα που επιπλέχθηκε ήταν το Moodle με δεδομένο ότι είναι η καθιερωμένη και δοκιμασμένη λύση για αυτές τις περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη την επεκτασιμότητα με επιπλέον έτοιμες προσθήκες που υπάρχουν για το Moodle. Περαν των προσθηκών αυτών, παράγοντες όπως το κόστος, το ανοιχτό λογισμικό της πλατφόρμας και η σχετικά γρήγορη ανάπτυξη του έκαναν την επιλογή αυτή μονόδρομο.

Στη συνέχεια, η ίδια επιχείρηση μας ανέθεσε τα πρώτα βήματα της διαχείρισης της σελίδας στο Facebook και τη διατήρηση της ενήμερη με νέα σχετικά με την ύλη και τα μαθήματα, τις εξελίξεις του χώρου κλπ.

Ο γραφικός σχεδιασμός της σελίδας έγινε από την eyeQcreative.gr.

0

virtualincubator.gr

Αρκετά χρόνια πριν και σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για δικτύωση εντός της κοινότητας του OpenCoffee. Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα site στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να δηλώνει τι προσφέρει και τι ανάγκες έχει. Έτσι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργηθούν συνεργασίες ώστε να αναδειχθεί το δυναμικό της κοινότητας. Το virtualincubator.gr πράγματι υλοποιήθηκε και παρακάτω μπορεί κανείς να κατεβάσει ένα υποτυπώδες specification – από το οποίο ξεκίνησε η υλοποίηση.

Ουσιαστικά βασίστηκαμε στην ανάλυση των αναγκών της κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς και τις προκλήσεις έγινε η σύνθεση του specification για μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη λύση σύμφωνα με τις τότε επικρατούσες πρακτικές στα social media.