Πελάτες

0

tiresdeals.gr

Ένα από τα πιο προκλητικά και ενδιαφέροντα project που έχουμε αναλάβει είναι η προώθηση της λίγων μηνών μόνο ιστοσελίδας του tiresdeals.gr. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο e-shop με αποκλειστικά προϊόντα του προσφορές για ελαστικά αυτοκινήτων με βάση το γνωστό μοντέλο των deal sites.

Με έτοιμη την καθαυτή ιστοσελίδα, η πρόκληση βρίσκεται στην προώθηση της σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα ώστε να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα eshop ελαστικών (με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπήρχε ανταγωνιστής με deals στο χώρο) και να αποφέρει αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων για τον ιδιοκτήτη της. Με αυτό ως δεδομένο καθώς και τους περιορισμούς σε budget κ προσωπικό αλλά και το μέγεθος της εν λόγω επιχείρσης αποφασίσαμε σε συνεννόηση με τη διεύθυνσή της την υλοποίηση μιας τριπλής καμπάνιας προώθησης.

Καταρχήν, ξεκίνησε η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimisation) τόσο σε επίπεδο βελτιώσεων εντός της σελίδας όσο και στη δημιουργία ενός προγράμματος για την προσέλκυση εξωτερικών συνδέσμων στο tiresdeals.gr.

Επιπλέον, έγινε διεύρυνση και σωστή διαχείριση της ήδη υπάρχουσας καμπάνιας διαφημίσεων (Google Adwords). Με δεδομένο το χαρακτήρα της επιχείρησης (ηλεκτρονικό εμπόριο), η βελτιστοποίηση και η στενή παρακολούθηση μιας τέτοιας καμπάνιας ήταν σίγουρο ότι θα αποφέρει αποτελέσματα.

Τέλος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη καμπάνια για email, κατά την οποία σε στενή επικοινωνία με τη διεύθυνση, αποστέλλονται σε τακτική βάση (1 ή 2 φορές το μήνα) ενημερωτικά email στις (περίπου 1000 διαθέσιμες) διευθύνσεις που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο μια αρκετά ολοκληρωμένη προωθητική προσπάθεια γρήγορα άρχισε να αποφέρει καρπούς.

0

upass.gr

Ένα φροντιστήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μας προσέγγισε κατά τα πρώτα βήματα του προκειμένου να υλοποιήσουμε τη βασική διαδικτυακή παρουσία του. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης δουλειάς ήταν στην ανάγκη δημιουργίας όχι απλά μιας πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου αλλά επιπλέον σε μια σελίδα με πολλούς χρήστες όπου ο καθένας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της και μόνο. Μάλιστα, η διαδικτυακή παρουσία στόχευε συγκεκριμένα στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. Επιπλέον, έπρεπε να υπάρχει διαχείριση τόσο της παρεχόμενης διδακτέας ύλης – με τρόπο που να συμβαδίζει με τα μαθήματα που παρακολουθούν και μόνο αυτά αλλά και τη διαχείριση των ζωντανών διαλέξεων – μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

Η πλατφόρμα που επιπλέχθηκε ήταν το Moodle με δεδομένο ότι είναι η καθιερωμένη και δοκιμασμένη λύση για αυτές τις περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη την επεκτασιμότητα με επιπλέον έτοιμες προσθήκες που υπάρχουν για το Moodle. Περαν των προσθηκών αυτών, παράγοντες όπως το κόστος, το ανοιχτό λογισμικό της πλατφόρμας και η σχετικά γρήγορη ανάπτυξη του έκαναν την επιλογή αυτή μονόδρομο.

Στη συνέχεια, η ίδια επιχείρηση μας ανέθεσε τα πρώτα βήματα της διαχείρισης της σελίδας στο Facebook και τη διατήρηση της ενήμερη με νέα σχετικά με την ύλη και τα μαθήματα, τις εξελίξεις του χώρου κλπ.

Ο γραφικός σχεδιασμός της σελίδας έγινε από την eyeQcreative.gr.

0

virtualincubator.gr

Αρκετά χρόνια πριν και σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για δικτύωση εντός της κοινότητας του OpenCoffee. Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα site στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να δηλώνει τι προσφέρει και τι ανάγκες έχει. Έτσι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργηθούν συνεργασίες ώστε να αναδειχθεί το δυναμικό της κοινότητας. Το virtualincubator.gr πράγματι υλοποιήθηκε και παρακάτω μπορεί κανείς να κατεβάσει ένα υποτυπώδες specification – από το οποίο ξεκίνησε η υλοποίηση.

Ουσιαστικά βασίστηκαμε στην ανάλυση των αναγκών της κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς και τις προκλήσεις έγινε η σύνθεση του specification για μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη λύση σύμφωνα με τις τότε επικρατούσες πρακτικές στα social media.