Εταιρική Google Partner πιστοποίηση

Το να έχει κανείς ατομική Google Partner πιστοποίηση είναι ένα πράγμα αλλά το να έχει εταιρική πιστοποίηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό – και όχι και τόσο γνωστό ακόμα τώρα που είναι σχετικά πρόσφατη η μετάβαση στο νέο Google Partner πρόγραμμα.

Τα τυπικά – και εύκολα μετρήσιμα προσόντα – είναι η εν λόγω εταιρεία να έχει ένα τουλάχιστον άτομο με ατομική πιστοποίηση και ένα ελάχιστο ποσό διαχείρισης (~10000$) υπό τον έλεγχο της για τους τελευταίους 2-3 μήνες.

A+ Certification

A+ Certification (Photo credit: Gadget Virtuoso)

Υπάρχουν όμως και άλλα λιγότερα γνωστά χαρακτηριστικά. Αυτά έχουν να κάνουν με σωστές πρακτικές που είναι καλό να τηρούνται από εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης AdWords. Παραδείγματα τέτοιων είναι:

1. Χρήση αρνητικών keywords δηλαδή keywords που να αποτρέπουν τις διαφημίσεις των πελατών σου να εμφανίζονται σε χρήστες του Google που περιλαμβάνουν αυτά τα αρνητικά keywords στις αναζητήσεις τους.

2. Χρήση sitelinks – επιπλέον links πέρα από το βασικό της διαφήμισης σου ώστε να κερδίζεις επιπλέον ‘διαφημιστικό χώρο’ για την προβολή των πελατών σου

3. Χρήση remarketing καμπανιών – ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο με το οποίο μπορείς να δείξεις διαφημίσεις σε επισκέπτες της σελίδας σου εφόσον αυτοί έχουν αποχωρήσει – σε τρίτες σελίδες.

4. Χρήση σωστού reporting – ώστε να ενημερώνονται σε τακτική βάση οι πελάτες.

5. Τακτική διαχείριση και δαπάνη για ένα ικανό ποσοστό από το σύνολο των λογαριασμών που διαχειρίζεται η εταιρεία (ώστε να πιστοποιείται ότι τα accounts υπό τη διαχείριση της είναι ενεργά.

Αυτό δεν είναι παρά μία ενδεικτική λίστα αλλά τα σημαντικά που αξίζει να προσέξει κανείς σε αυτά είναι ότι α. είναι άμεσα μετρήσιμα και ποσοτικοποιημένες διαδικασίες β. είναι best practices ούτως ή άλλως.