0

Φιλοσοφία

Ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιχείρησής σας είναι δυνατό να αναλύσουμε ουσιαστικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και να παράσχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με πως ακριβώς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τη διαδραστικότητα που προσφέρουν τα social media.

Η μέθοδος που ακολουθούμε συνοψίζεται στα παρακάτω 4 σημεία:

Άνθρωποι


Αποφασίζουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και συζητώντας διεξοδικά ποιο είναι το κοινό στο οποίο αποσκοπεί η οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει φυσικά τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες με την ευρύτερη έννοια όπως παρόχους υπηρεσιών, μεσάζοντες, διανομείς κλπ.

 

Στόχοι

Καθορίζουμε και ποσοτικοποιούμε μαζί τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Πέρα από το προφανές αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων, άλλα πιθανά οφέλη είναι η δυνατότητα επέκτασης σε παρεμφερή αντικείμενα, η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, η βελτιώση υπάρχοντων διαδικασιών κλπ.

 

Στρατηγική

Βασιζόμενοι στην εμπειρία μας με τα νέα μέσα, προδιαγράφουμε αναλυτικά τη στρατηγική, δηλαδή τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα αναλάβουμε προσωπικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες των social media. Αυτές επιλέγονται ώστε να ταιριάζουν με την επιχείρησή σας και να αποφέρουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο μετρήσιμα αποτελέσματα με έμφαση στο ROI.

 

Τεχνολογία

Επιλέγουμε τα ακριβή εργαλεία με τα οποία θα υλοποιήσουμε τις δράστηριότητες σε στενή συνεργασία με την επιχείρηση. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και οι πλατφόρμες ανάπτυξης, τα κοινωνικά δίκτυα και τα εργαλεία που απαιτούνται επιλέγονται με βάση το επιστημονικό μας υπόβαθρο, την εμπειρία μας στο χώρο και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.